دکور پارتیشن شیشه در مرکز نوآوری RISE


در ذیل شاهد تصاویری زیبا از دکوراسیون مرکز نوآوری RISE در تل آویو- کشور اسرائیل هستید که در سال 2017 با همکاری گروه طراحی Born، شرکت معماری MP و استودیو طراحی Paul Crofts با هنر و خلاقیت وصف ناپذیر طراحی و اجرا گردیده است.
گروه طراحی از گام نخست یعنی انتخاب محل موردنظر تا راه اندازی کامل پروژه در جریان کار قرار داشته و برای دیزاین بهینه انجام گرفته فوق به آیتم های گوناگونی همچون جنبه های محلی و بین المللی کار، حفظ کیفیت محصول، ارائه ورودی ها و استانداردهای محلی به مشتری و … توجه نموده است.
یکی از عواملی که می توان در موفقیت طراحی دکوراسیون فوق از آن نام برد استفاده از دکور جذاب پارتیشن شیشه در فضای داخلی شرکت RISE جهت تفکیک بخش های مختلف این دفتر اداری با تاکید بر تردد عالی نور طبیعی و عایق بودن صدا می باشد. تصاویر گویای مطلب می باشند.
برای پارتیشن بندی حرفه ای و ایده آل دفتر اداری خود و جذابین دوچندان معماری داخلی شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-745(1).docx

Pyramid_T-745(2).docx

Pyramid_T-745(3).docx

Pyramid_T-745(4).docx

Pyramid_T-745(5).docx

Pyramid_T-745(6).docx

Pyramid_T-745(7).docx

Pyramid_T-745(8).docx

Pyramid_T-745(9).docx

Pyramid_T-745(10).docx

Pyramid_T-745(11).docx

Pyramid_T-745(12).docx

Pyramid_T-745(13).docx

Pyramid_T-745(15).docx

Pyramid_T-745(16).docx

Pyramid_T-745(17).docx

Pyramid_T-745(18).docx

Pyramid_T-745(19).docx

Pyramid_T-745(20).docx

Pyramid_T-745(21).docx

Pyramid_T-745(22).docx

Pyramid_T-745(23).docx

Pyramid_T-745(24).docx

Pyramid_T-745(25).docx