دکوراسیون و معماری فوق العاده شرکت نوشیدنی Pernod Ricard


در ذیل شاهد تصاویری از دکوراسیون و معماری فوق العاده زیبای شرکت Pernod Ricard که در زمینه تولید نوشابه و نوشیدنی های خاص مشغول به فعالیت می باشد،هستید که در Gurgaon-کشور هند واقع گردیده و در سال 2017 مسئولیت طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و معماری خود را به گروه طراحی Ultraconfidentiel سپرد که با مشاهده کلی عکس های به اشتراک گذاشته شده ذیل پی به هنر و خلاقیت بی نظیر تیم طراحی آن خواهید برد.
طراحی داخلی انجام گرفته در این فضای اداری مبتنی بر حس زیبایی شناسی و در کنار آن خلق یک مرکز همگرا برای نوآوری و فعالیت های اجتماعی با توجه ویژه به ایده ها،افراد و استراتژی های لازم و ضروری در نظر گرفته شده بر اساس این مکان بوده است.
از چالش های پیش رو برای تیم طراحی القا و پیاده سازی حس جسارت در فضای اداری شرکت Pernod Ricard عنوان شده است.تصاویر ذیل گویای مطلب می باشند که شما را به دیدن آنها دعوت می نماییم.
برای طراحی و اجرای حرفه ای و ایده آل دکوراسیون و معماری شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-683(1)

Pyramid_T-683(2)

Pyramid_T-683(3)

Pyramid_T-683(4)

Pyramid_T-683(5)

Pyramid_T-683(6)

Pyramid_T-683(7)

Pyramid_T-683(8)

Pyramid_T-683(9)

Pyramid_T-683(10)

Pyramid_T-683(11)

Pyramid_T-683(12)

Pyramid_T-683(13)

Pyramid_T-683(14)

Pyramid_T-683(15)

Pyramid_T-683(16)

Pyramid_T-683(17)

Pyramid_T-683(18)

Pyramid_T-683(19)

Pyramid_T-683(20)

Pyramid_T-683(21)

Pyramid_T-683(22)

Pyramid_T-683(23)

Pyramid_T-683(24)