چیدمان دفتر کار

 

برای داشتن یک دفتر کار مناسب و ایده آل نکات بسیاری باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد از آن جمله می توان به بررسی چیدمان صحیح و مناسب دفتر کار اشاره نمود. چیدمان(دیزاین)دفتر کار همان نحوه وضعیت قرارگیری تمامی عناصر مورد استفاده در یک دفتر کار اعم از کاربردی و دکوراتیو می باشد. برای رسیدن به یک چیدمان صحیح مسائل بسیاری از جمله میزان فضای مورد نیاز افراد، مسیر های ترددی، ابعاد اتاقها و بسیاری از نکات مهم دیگر باید مورد بررسی قرار گیرند.

مهندسان و طراحان مجموعه پیرامید طرح برای رسیدن به یک دفتر کار ایده ال در کنار شما هستند.جهت کسب اطلاعات بیشتر با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-359(1)

Pyramid_T-359(2)

Pyramid_T-359(3)

Pyramid_T-359(4)

Pyramid_T-359(6)

Pyramid_T-359(7)

Pyramid_T-359(8)

Pyramid_T-359(10)

Pyramid_T-359(11)

Pyramid_T-359(12)

Pyramid_T-359(13)

Pyramid_T-359(14)

Pyramid_T-359(15)

Pyramid_T-359(16)

Pyramid_T-359(17)