دکوراسیون مغازه جواهرفروشی

 

دکوراسیون مغازه جواهرفروشی ذیل مربوط به فروشگاه جدید Lapis Lazuli در KwaZulu-Natal’s Kloof می باشد و همانطور که از ترکیب طراحی داخلی قدیمی و جدید آن پیداست با همکاری ما بین طراح داخلی Jan Comba، مسئول بازاریابی Neil Roake ،مالک فروشگاه و طراح جواهرات Joanne Raw  به شکل کنونی که ملاحظه می نمایید در آمده است.

برای مشاوره و اجرا در خصوص دکوراسیون مدرن یا کلاسیک منزل خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-565(1)

Pyramid_T-565(2)

Pyramid_T-565(3)

Pyramid_T-565(4)