دکوراسیون معماری جذاب و پیچیده گروه مشاوره Boston


در ذیل شاهد تصاویری زیبا از دکوراسیون معماری جذاب و پیچیده دفاتر گروه مشاوره Boston در واشنگتن-ایالات متحده آمریکا هستید که در سال2017 مالکین این شرکت تصمیم به تغییرات اساسی در طراحی دکوراسیون داخلی فضای جاری خود گرفتند و بدین منظور شرکت معماری SkB جهت طراحی و اجری معماری داخلی این دفتر اداری برگزیده شد.
با توجه به اینکه دفتر BCG پیش از این بسیار کوچکتر و با دکوراسیون معمولی در حال فعالیت بود فکر و ایده کارفرما خلق فضای اداری جذاب و پیچیده تر از دفتر کنونی عنوان گردیده است و بنابراین تیم طراحی تمام تلاش خود را به کار بستند که نیازهای کلی کارفرما را به بهترین شکل ممکن مرتفع نمایند که با نگاهی کلی به عکسهای به اشتراک گذاشته ذیل پی به موفقیت دیزاین داخلی فوق خواهید برد.
برای طراحی و اجرای دکوراسیون معماری جذاب، خاص و تخصصی دفتر اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-736(1).docx

Pyramid_T-736(2).docx

Pyramid_T-736(3).docx

Pyramid_T-736(4).docx

Pyramid_T-736(5).docx

Pyramid_T-736(6).docx

Pyramid_T-736(7).docx

Pyramid_T-736(8).docx

Pyramid_T-736(9).docx

Pyramid_T-736(10).docx

Pyramid_T-736(11).docx

Pyramid_T-736(12).docx

Pyramid_T-736(13).docx

Pyramid_T-736(14).docx

Pyramid_T-736(15).docx

Pyramid_T-736(16).docx