دکوراسیون مدیترانه ای ویلای مجلل+پلان

Pyramid_T-28 (1)

Pyramid_T-28 (2)

 

همانطور که از اسم و سبک ساخت این منزل (سبک مدیترانه ای) پیداست یکی از ویژگی های بارز آن دمیدن باد های مطلوب از سطح دریا می باشد.این سبک که در غرب اروپا طرفداران بسیاری دارد و پس از سبک رنسانس بوجود آمد،باعث شد مردم سواحل مدیترانه از آن بسیار استقبال نمایند.

Pyramid_T-28 (3)

Pyramid_T-28 (4)

وجود پنجره های بزرگ و در نظر گرفتن اصولی فضاهای مرتبط به هم که امکان گردش هوا را در اتاق های مختلف فراهم می کند.همچنین استفاده بهینه از نور طبیعی که تامین کننده اصلی انرژی در این خانه ویلایی به شمار می آید از ویژگی های بارز آن است.

Pyramid_T-28 (5)

Pyramid_T-28 (6)

Pyramid_T-28 (7)

Pyramid_T-28 (8)

Pyramid_T-28 (9)

Pyramid_T-28 (10)

Pyramid_T-28 (11)

Pyramid_T-28 (12)

Pyramid_T-28 (13)

Pyramid_T-28 (14)

Pyramid_T-28 (15)

Pyramid_T-28 (16)

Pyramid_T-28 (17)

Pyramid_T-28 (18)

Pyramid_T-28 (19)

Pyramid_T-28 (20)

Pyramid_T-28 (21)