دکوراسیون محیط کار شرکت بیوتکنولوژی Twist Bioscience


شرکت MOLET در سال 2018 مسئولیت طراحی و اجرای دکوراسیون محیط کار شرکت بیوتکنولوژی Twist Bioscience را در تل اویو-کشور اسرائیل به عهده گرفت. این پروژه شامل معماری داخلی، طراحی گرافیک و مبلمان برای دفتر Twist در محیط کاری جدید آنها در مرکز فناوری تل آویو بود.
تیم طراحی داخلی شرکت MOLET در گام نخست برای دیزاین مناسب این فضای اداری به ارتباط مستقیم و بدون مانع ما بین کارکنان ، هموار کردن گردش کار ، تاثیر موثر بر روی تولید ایده های جدید و همینطور اتصال بهینه در فضایی باز تمرکز نمود و همانطور که در عکسهای به اشتراک گذاشته ذیل ملاحظه می فرمایید نتیجه کار ایده آل بوده است.
برای طراحی و اجرای دکوراسیون متفاوت و بی نظیر محیط کار خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-706(1).docx

Pyramid_T-706(2).docx

Pyramid_T-706(3).docx

Pyramid_T-706(4).docx

Pyramid_T-706(5).docx

Pyramid_T-706(6).docx

Pyramid_T-706(7).docx

Pyramid_T-706(8).docx

Pyramid_T-706(9).docx

Pyramid_T-706(10).docx

Pyramid_T-706(11).docx