دکوراسیون شرکت خدمات مالی

 

شرکت AM Arquitetura طراحی دکوراسیون این شرکت خدمات مالی با نام Unnamed Financial   را در شهر سائوپلو-کشور برزیل به انجام رسانده است. طراحی و اجرای این ساختمان اداری با متراژ 1800 مترمربع حدود 8 ماه  و در سال 2015 انجام گرفته اس . این ساختمان که در یکی از اصلی ترین و بزرگترین خیابان های سائوپالو قرار گرفته است. انتخاب این مکان به منظور ارتقای سطح کیفی تردد و عملکرد پرسنل بوده است. استفاده از فضاهای وسیع ،راهرو ها عریض ، پارتیشن های شیشه ای و بکارگیری مواد و مصالح طبیعی از جمله چوب از اصلی ترین قسمت های طراحی این ساختمان اداری می باشد.در ذیل عکس هایی از دکوراسیون این شرکت خدمات مالی را انتخاب کردیم که شما را به دیدن آنها دعوت می نماییم.

برای طراحی و اجرای دکوراسیون دفتر اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-576(1)

Pyramid_T-576(2)

Pyramid_T-576(3)

Pyramid_T-576(4)

Pyramid_T-576(5)

Pyramid_T-576(6)

Pyramid_T-576(7)

Pyramid_T-576(8)

Pyramid_T-576(9)

Pyramid_T-576(10)

Pyramid_T-576(11)

Pyramid_T-576(12)

Pyramid_T-576(12)

Pyramid_T-576(13)