دکوراسیون دفتر کار

 

این دکوراسیون دفتر کار زیبا مربوط به دفتر بازاریابی آژانس Barrows  است که توسط Molly Heintz  در سال 2016 طراحی و اجرا شده است و جنگل های آفریقا را به ارمغان می آورد.این طراحی تخصصی و کاربردی باعث گردیده تا علاوه بر داشتن دکوراسیون منحصر به فرد و پرداختن به کلیه نیازهای روز پرسنل و مدیران،از حس طراوت و شادابی مازاد در محیط نیز برخوردار باشند.در ذیل تصاویر زیبایی از قسمت های مختلف دکوراسیون این دفتر کار را آماده کردیم که نظر شما عزیزان را به مشاهده آنها جلب می نماییم.

برای طراحی و اجرای تخصصی دکوراسیون دفتر کار خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-301(1)

Pyramid_T-301(2)

Pyramid_T-301(3)

Pyramid_T-301(4)

Pyramid_T-301(5)

Pyramid_T-301(6)

Pyramid_T-301(7)

Pyramid_T-301(8)

Pyramid_T-301(9)

Pyramid_T-301(10)

Pyramid_T-301(11)

Pyramid_T-301(13)

Pyramid_T-301(14)