دکوراسیون دفتر کار

 

در ذیل شاهد تصاویری از دکوراسیون موفق و زیبای یک دفتر کار  هستید که توسط McConnell Dowell در مساحتی بالغ بر 1500 مترمربع و برای 80 نفر پرسنل طراحی گشته است.با دیدن تصاویر به این نکته مهم می رسیم که طراحی به صورت فضای باز در دستور کار طراح بوده است و این طراحی نه تنها سبب به هم ریختگی و بی نظمی در فضای فوق نگردیده بلکه باعث ایجاد یک فضای کاری مجزا با حفظ حریم خصوصی برای هر یک از پرسنل گشته است و در کنار این مشخصه،ارتباط بیشتر و موثرتری بین کارکنان حکمفرماست.

McConnell Dowell به شکل کاملاً هوشمندانه ای با به کار بردن ایده هایی نو و خاص در دکوراسیون این دفتر کار با در نظر گرفتن قسمت های مورد نیاز در چنین فضایی از جمله: فضاهای ملاقات، فکر کردن، سرگرمی و … هنرنمایی نموده است.

برای طراحی و اجرای تخصصی دکوراسیون دفتر کار خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-595(1)

Pyramid_T-595(2)

Pyramid_T-595(3)

Pyramid_T-595(4)

Pyramid_T-595(5)

Pyramid_T-595(6)

Pyramid_T-595(7)

Pyramid_T-595(8)

Pyramid_T-595(9)

Pyramid_T-595(10)

Pyramid_T-595(11)

Pyramid_T-595(12)

Pyramid_T-595(13)

Pyramid_T-595(14)

Pyramid_T-595(15)