دکوراسیون دفتر معماری و مهندسان مشاور Perth

 

دکوراسیون زیبا و جذاب ذیل مربوط به دفاتر جدید شرکت Perth است که در عرصه مهندسان مشاور پیشرو  بوده و فضایی با مساحت حدودی 1600 مترمربع را به خود اختصاص داده و در این میان شرکت MKDC با کمک Norman Disney & Young طراحی و اجرای دکوراسیون این شرکت را بر عهده گرفته است.در طراحی ارائه شده مذکور حس قابل توجهی از تعامل و همکاری و در کنار آن همدلی و سلامت در بین پرسنل به چشم می خورد.برای درک بهتر موضوع شما را به دیدن عکس هایی از دکوراسیون دفتر معماری و مهندسان مشاور Perth دعوت می نماییم.

برای طراحی و اجرای دکوراسیون دفتر معماری خود و همچنین همکاری در خصوص ارائه پارتیشن های اداری این مجموعه بر اساس لیست قیمت همکار با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-602(1)

Pyramid_T-602(2)

Pyramid_T-602(3)

Pyramid_T-602(4)

Pyramid_T-602(5)