دکوراسیون دفترکار کوچک

 

دکوراسیون دفترکار کوچک و زیبای ذیل مربوط به شرکت Hristovi&Co در Burgas-کشور بلغارستان است که در سال 2017 توسط گروه طراحی EXTRAVAGANCE  دیزاین و اجرا شده است.طراح در دکوراسیون دفترکار کوچک مذکور از سبک مدرن با بهره گیری از نور، چوب و رنگ های خنثی و روشن استفاده نموده است. در ذیل شما را به دیدن عکس هایی از این طراحی زیبا جلب می نماییم.

برای طراحی و اجرای حرفه ای دکوراسیون دفترکار کوچک خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-539(1)

Pyramid_T-539(2)

Pyramid_T-539(3)

Pyramid_T-539(4)

Pyramid_T-539(5)

Pyramid_T-539(6)

Pyramid_T-539(7)

Pyramid_T-539(8)