دکوراسیون داخلی منزل 2016

 

این دکوراسیون داخلی منزل زیبا که در Novgorod واقع شده است در سال 2016 توسط معمار روسی به نام Alexandra Fedorova  طراحی شده است.در ذیل شما را به مشاهده تصاویری از دکوراسیون داخلی بی نظیر این آپارتمان جلب می نماییم.

برای طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی منزل خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-266 (1)

Pyramid_T-266 (2)

Pyramid_T-266 (3)

Pyramid_T-266 (4)

Pyramid_T-266 (5)

Pyramid_T-266 (6)

Pyramid_T-266 (7)

Pyramid_T-266 (8)

Pyramid_T-266 (9)

Pyramid_T-266 (10)

Pyramid_T-266 (11)

Pyramid_T-266 (12)

Pyramid_T-266 (13)

Pyramid_T-266 (14)

Pyramid_T-266 (15)

Pyramid_T-266 (16)

Pyramid_T-266 (17)

Pyramid_T-266 (18)

Pyramid_T-266 (19)

Pyramid_T-266 (20)

Pyramid_T-266 (21)

Pyramid_T-266 (22)