دکوراسیون داخلی مدرن شرکت Heineken

 

دکوراسیون داخلی مدرن فوق مربوط به دفاتر شرکت Heineken در مسکو-کشور روسیه می باشد که در سال 2016 توسط گروه معماران ABD به زیباترین شکل ممکن طراحی و اجرا شده است.هدف اصلی از دیزاین دفاتر Heineken بوجود آورن فضایی مدرن و زیبا با روشنایی و چیدمان مناسب جهت لذت بردن مشتریان و حس آرامش و شادابی کارکنان بوده است.تصاویر زیبای ذیل گویای موضوع می باشند.

برای مشاوره در خصوص دیزاین و اجرای اصولی دکوراسیون داخلی مدرن شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-549(1)

Pyramid_T-549(2)

Pyramid_T-549(3)

Pyramid_T-549(4)

Pyramid_T-549(6)

Pyramid_T-549(7)

Pyramid_T-549(8)

Pyramid_T-549(9)

Pyramid_T-549(10)

Pyramid_T-549(11)

Pyramid_T-549(12)

Pyramid_T-549(13)

Pyramid_T-549(14)

Pyramid_T-549(15)

Pyramid_T-549(16)

Pyramid_T-549(17)

Pyramid_T-549(18)