دکوراسیون داخلی ساختمان اداری

 

دکوراسیون داخلی ساختمان اداری فوق مربوط به شرکت Riksbyggen در Västerås-کشور سوئد می باشد که توسط شرکت Ideas AB در سال 2017 طراحی شده است.برای درک بهتر موضوع شما را به دیدن تصاویری زیبا از دکوراسیون داخلی ساختمان اداری شرکت Riksbyggen جلب می نماییم.

برای طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-537(1)

Pyramid_T-537(2)

Pyramid_T-537(3)

Pyramid_T-537(4)

Pyramid_T-537(5)

Pyramid_T-537(6)

Pyramid_T-537(7)

Pyramid_T-537(8)