دکوراسیون داخلی دفتر طراحی Desjardins Bherer


شرکت Desjardins Bherer در سال 2018 دفاتر کار جدید خود را در مونترال- کشور کانادا طراحی و اجرا نموده است.
با مشاهده تصاویر ذیل به این نکته پی خواهید برد که تیم طراحی از پالت رنگ خنثی در طراحی داخلی این دفتر اداری استفاده نموده است که شامل رنگ سفید در سقف و دیوارها و در نتیجه حفظ نظم در استودیو و همچنین بهره بردن از رنگ خاکستری در آشپزخانه،کتابخانه و میزهای اداری جهت بالا بردن جذابیت دیزاین این فضای اداری می باشد.
برای طراحی دکوراسیون داخلی دفتر کار خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-785(1)

Pyramid_T-785(2)

Pyramid_T-785(3)

Pyramid_T-785(4)

Pyramid_T-785(5)

Pyramid_T-785(6)

Pyramid_T-785(7)

Pyramid_T-785(8)

Pyramid_T-785(9)

Pyramid_T-785(10)