دکوراسیون داخلی خانه های کوچک ایرانی

pyramid_t-89-1

 

در زندگی شهری امروزی با توجه به قیمت بالای ساختمان های مسکونی،متراژ خانه ها بسیار کوچک تر از حد معمول گردیده است و تفکر استفاده بهینه از فضای داخلی خانه ها با ابعاد بسیار کوچک را برای معماران و طراحان داخلی به وجود آورده است. استفاده از قسمت هایی با چند کاربری مختلف یکی از نکات بسیار مهم در این امر به شمار می آید. از دیگر تکنیک هایی که می توان از آن در طراحی و دکوراسیون داخلی خانه های کوچک با هدف استفاده بهینه استفاده نمود،حذف بخشی از دیوارها می باشد.این کار نه تنها فضای اشغال شده توسط دیوار را به فضای مفید داخلی اضافه می کند بلکه فضایی که بعنوان تردد در نظر گرفته می شود را نیز به فضای داخلی اضافه می نماید. البته برای بهتر و بزرگتر جلوه دادن ابعاد داخلی استفاده از آینه را نیز نباید فراموش کرد. برای طراحی و اجرای معماری داخلی خانه کوچک ولی زیبا و کاربردی خود با مشاورین مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

pyramid_t-89-2

pyramid_t-89-3

pyramid_t-89-4

pyramid_t-89-5

pyramid_t-89-6

pyramid_t-89-7

pyramid_t-89-8

pyramid_t-89-9

pyramid_t-89-10

pyramid_t-89-11

pyramid_t-89-12

pyramid_t-89-13

pyramid_t-89-14

pyramid_t-89-15

pyramid_t-89-16