دکوراسیون داخلی اقامتگاه سالمندان MercyCare

 

در تصاویر ذیل شاهد دکوراسیون داخلی زیبا و منحصر به فرد اقامتگاه سالمندان MercyCare RACF هستید که در لندن-کشور انگلیس واقع گردیده و شرکت MKDC مسئولیت طراحی و مدیریت بازسازی آن را به عهده داشته است.هدف کلی طراح و کارفرما پس از تبادل نظر در خصوص نیازهای محیط مذکور،ایجاد فضایی راحت و سرشار از آرامش برای کارکنان،ساکنان و مراجعین و همینطور داشتن فضاهای گسترده برای جمع شدن و گپ و گفتمان بوده است که با نگاهی به تصاویر به این موضوع پی می بریم که به خواسته خود جامه عمل پوشانده اند.طراحی اقامتگاه سالمندان MercyCare بر اساس پیروی از اصول طراحی زوال عقل می باشد که این اصول پس از تحقیق و بررسی های کامل توسط شرکت MKDC به مرحله اجرا در آمده است.

برای طراحی و اجرای تخصصی دکوراسیون داخلی محیط اداری خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-601(1)

Pyramid_T-601(2)

Pyramid_T-601(3)

Pyramid_T-601(4)

Pyramid_T-601(5)

Pyramid_T-601(6)

Pyramid_T-601(7)