دکوراسیون داخلی اداری با چوب

 

دکوراسیون داخلی زیبای اداری ذیل که با متریال چوب در دیوارها،کف و مبلمان اداری دیزاین شده است مربوط به یک شرکن فن آوری اطلاعات در ونکوور-کشور کانادا می باشد که حیطه فعالیت این شرکت بزرگ که حدود 6 میلیون کاربر دارد ، مدیریت و رشد دادن سیستم عامل های اجتماعی مشاغل گوناگون و افراد مشهور می باشد.در این راستا و با توجه به موفقیت روز افزون شرکت مذکور و نیاز به استخدام پرسنل بیشتر و در کنار ان حفظ کارکنان ماهر قدیمی در سال 2012 مالکین آن تصمیم به تغییر مکان شرکت به فضایی اداری با مساحت تقریبی 32000 مترمربع گرفتند و مسئولیت طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی اداری خود را به شرکت معماری SSDG سپردند.

بدین منظور تیم طراحی تمامی آیتم ها و جزئیات و همینطور نیازهای آتی پیش آمده برای شرکت فن آوری ذیل را برای دیزاین و دکوراسیون داخلی دفتر اداری فوق در نظر گرفت و نتیجه طراحی موفقیت آمیز می باشد.تصاویر به اشتراک گذاشته شده ذیل گویای موضوع می باشند.

برای طراحی و اجرای تخصصی دکوراسیون داخلی دفتر اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-622(1)

Pyramid_T-622(2)

Pyramid_T-622(3)

Pyramid_T-622(4)

Pyramid_T-622(5)

Pyramid_T-622(6)

Pyramid_T-622(7)

Pyramid_T-622(8)

Pyramid_T-622(9)

Pyramid_T-622(10)