دکوراسیون داخلی آشپزخانه کوچک

 

در سالیان اخیر با توجه به رشد روزافزون جمعیت و طبیعتاً نیاز به مسکن، واحدهای مسکونی با کاهش متراژ مواجه شده اند.موردی که از اهیت بالایی در این زمینه برخوردار است ، تفکیک و سامان دهی قسمت های مختلف خانه بر اساس نیاز افراد و میزان استفاده در طول روز می باشد.به طور آشکار پس از بررسی به این نتیجه خواهیم رسید که یکی از بخش های مهم و ضروری در خانه ،آشپزخانه می باشد.بنابراین لزوم طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی در تمامی قسمت های یک خانه کوچک بر کسی پوشیده نیست.برای درک بهتر موضوع تصاویری از دکوراسیون داخلی یک آشپزخانه کوچک را برایتان به اشتراک می گذاریم که به کارگیری رنگ سفید در کل فضا نکته ای است که توجه شما را به دیدن آن جلب می نماییم.

برای طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی آشپزخانه و خانه کوچک خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-432(1)

Pyramid_T-432(2)

Pyramid_T-432(3)

Pyramid_T-432(4)

Pyramid_T-432(5)