دکوراسیون اداری و دفتر کار شرکت Euronet

در ذیل شاهد عکس هایی از دکوراسیون اداری و دفتر کار شرکت Euronet هستید که خدماتی در خصوص کارت های اعتباری به مشتریان خود ارائه می دهد و در ورشو-کشور لهستان واقع گردیده است.

به منظور داشتن فضایی دوستانه و گرم مالکین شرکت Euronet در سال 2017 تصمیم به تغییراتی اساسی در سیستم دکوراسیون اداری فضای داخلی خود در فضایی بالغ بر 33000 مترمربع گرفتند که شرکت طراحی انتخاب شده برای این امر با به کارگیری از شیشه در سراسر این دفتر کاری برای موارد مختلف همچون تفکیک بخش های گوناگون همچون اتاق جلسات و کارمندی و همچنین استفاده از دیوار سبز در قسمت انتظار ورودی در نهایت موفق گردید انتظار کارفرما را برآورده نموده و این دکوراسیون اداری و دفتر کار زیبا و منحصر به فرد را که غالب آن به سمت مدرنیته سوق داده شده است را ایجاد نماید.

برای طراحی و اجرای بی نظیر و حرفه ای دکوراسیون اداری و دفتر کار خود با کارشناسان ما در مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-669(1)

Pyramid_T-669(2)

Pyramid_T-669(3)

Pyramid_T-669(4)

Pyramid_T-669(5)

Pyramid_T-669(6)

Pyramid_T-669(7)

Pyramid_T-669(8)

Pyramid_T-669(9)

Pyramid_T-669(10)

Pyramid_T-669(11)

Pyramid_T-669(12)