دکوراسیون اداری شیک اداره ارتباطات Shaw

در ذیل شاهد تصاویری از دکوراسیون اداری شیک اداره ارتباطات Shaw در Calgary – کشور کانادا هستیم که در سال 2014 با کمک تیم طراحی McKinley Burkartبه زیبایی و با خلاقیت طراح به سبک مدرن دیزاین گردیده است.
در دکوراسیون اداری مرکز ارتباطات Shaw عنصری که بیشتر از باقی موارد جلب توجه می نماید تعیین دکوراسیون خاص برای هر اتاق جهت مشخص کردن کارکرد مجزای آن با بهره گیری از مبلمان سفارشی و جزئیات پیچیده آن می باشد.در ذیل نظر شما را به دیدن تصاویری از دکوراسیون اداری شیک اداره ارتباطات Shaw جلب می نماییم.
برای طراحی و اجرای دکوراسیون اداری شیک و منحصر به فرد شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.
Pyramid_T-653(1)

Pyramid_T-653(2)

Pyramid_T-653(3)

Pyramid_T-653(4)

Pyramid_T-653(5)

Pyramid_T-653(6)

Pyramid_T-653(7)

Pyramid_T-653(8)

Pyramid_T-653(9)