دکوراسیون اداری جدید شرکت Artdesk

 

دکوراسیون داخلی اداری جدید و زیبای فوق مربوط به شرکت Artdesk هست که در پاریس-فرانسه واقع گردیده و در سال 2016 کار طراحی و اجرای آن توسط طراحان Artdesk انجام شده است. ایده اصلی از تبدیل یک فضای صنعتی به دفتر مرکزی شرکت Artdesk این بود که یک محیط اداری جدید و منحصر به فرد را برای کارکنان و مشتریان خود ایجاد نمایند.تصاویر ذیل گویای موضوع می باشند.

برای طراحی و اجرای دکوراسیون اداری جدید شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-545(1)

Pyramid_T-545(2)

Pyramid_T-545(3)

Pyramid_T-545(4)

Pyramid_T-545(5)

Pyramid_T-545(6)

Pyramid_T-545(7)

Pyramid_T-545(8)

Pyramid_T-545(9)

Pyramid_T-545(10)

Pyramid_T-545(11)

Pyramid_T-545(12)

Pyramid_T-545(13)