ديزاين داخلي دفتر كار بنیاد فوتبال ایالات متحده


در ذیل شاهد تصاویری زیبا از ديزاين داخلي دفتر كار بنیاد فوتبال ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی هستید که در سال 2017 با توجه به ماموریت این بنیاد مبنی بر ترویج ، تقویت و رشد فوتبال در سراسر ایالات متحده با تاکید بر پیشرفت و تاثیر مستقیم بر جوانان ، تصمیم به دیزاین داخلی دفتر اداری خود گرفت. بدین منظور شرکت معماری FORM مسئولیت طراحی و اجرای دکوراسیون این مجموعه را پذیرفت. با نگاهی کلی به عکس های ذیل پی به هنر و خلاقیت تیم طراحی آن خواهید برد.
نکته حائز اهمیت در دکوراسیون داخلی فضای جاری بنیاد فوتبال ایالات متحده استفاده از آیتم هایی همچون توپ فوتبال و تصاویر جوانان و مربیان، گرافیک و دیوارهای گرافیکی در سراسر این فضای اداری می باشد که با نمادگرایی فوتبال و الهام از جوانان قصد دارد به جوامع شهری خدمت نماید و هدف اصلی آن از طراحی انجام گرفته آن است که طراحی بنیاد فوتبال ایالات متحده بایستی بازتابی شگرف از ورزش فوتبال باشد.
این فضا دارای انرژی غیرقابل انکار و زیبایی شناسی شهری است که مشتمل بر ماهیت تاکتیکی Tرنگارنگ و گرافیک فوق العاده می باشد.ب رای درک بهتر موضوع شما را به دیدن عکس های زیبای ذیل دعوت می نماییم.
برای دیزاین داخلی حرفه ای و دلخواه فضای اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-711(1).docx

Pyramid_T-711(2).docx

Pyramid_T-711(3).docx

Pyramid_T-711(4).docx

Pyramid_T-711(5).docx