دوازدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

 

با یاری پروردگار متعال، گروه پژوهشی صنعتی آریانا در نظر دارد دوازدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه را در تاریخ 24 و 25 بهمن ماه 1395 در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار کند.

محورهاي همايش:
مدیریت پروژه در فضاهای مختلف کسب و کار
• فضای کسب و کار سازمان های پروژه محور
• مدیریت کلان پروژه ها – ابر پروژه ها
• مدیریت پروژه های کوچک
• مدیریت پروژه های خاص
• مدیریت مهندسی و طراحی پروژه ها
• مدیریت پروژه های پایدار / پروژه های سبز
• مدیریت پروژه های شهری
• مدیریت پروژه های نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده
• مدیریت پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات
• مدیریت پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی
• مدیریت پروژه ها در بخش خدمات
• مدیریت پروژه ها در بخش صنعت و معدن
• مدیریت پروژه ها در فضای مجازی
• مدیریت پروژه های نوآوری و توسعه محصول
• مدیریت پروژه ها در نظام آموزش عالی کشور
• مدیریت پروژه ها در بهداشت و درمان
مدیریت ذینفعان، عوامل محیطی، فرهنگی و انسانی در پروژه ها
• رهبری پروژه
• سازماندهی تیم پروژه
• آموزش و توسعه تیم پروژه
• مدیریت سرمایه های انسانی در پروژ ها
• مدیریت ذی نفعان پروژه
• اخلاق حرفه ای در مدیریت پروژه
• چالش ها و تعارضات انسانی در پروژه ها
• چالش ها و تعارضات محیطی در پروژه ها
• چالش ها و تعارضات قانونی، مقرراتی و حقوقی در پروژه ها
• نقش فرهنگ و کارآمدی در پروژه ها
مدیریت استراتژیک پروژه ها
• تصمیمات استراتژیک در مدیریت پروژه ها
• استراتژی‏ های سرمایه ‏گذاری و تامین مالی در پروژه ها
• نقش بازار پول و سرمایه در پروژه ها
• مطالعات امکان سنجی در پروژه ها
• نظام های اجرای پروژه (سه عاملی، طرح و ساخت، مدیریت طرح و ..)
• انواع مشارکت ها در پروژه ها
• شبکه های تعاملی در پروژه ها
• مدیریت سبد پروژه ‏ها / مدیریت برنامه
• مدیریت پروژ با نگرش توسعه پایدار
• مدل های تعالی مدیریت پروژه
• توسعه سازمان / قابلیتهای سازمانی در شرکت های پروژه محور
• جایگاه صنعت بیمه در مدیریت پروژه
• مدیریت پروژه در فضای تحریم
• مدیریت ساخت داخل در پروژه ها
• مدیریت انتقال تکنولوژی و دانش فنی در پروژه ها
متدولوژی ها، روش ها و فنون مدیریت پروژه
• مديريت زمان، هزینه و محدوده در پروژه ها
• مديريت كيفيت، ایمنی، امنیت و محیط زیست
• مدیریت ریسک در پروژه، طرح و سبد پروژه
• مدیریت قرارداد ها – ادعا های قراردادی
• مدیریت زنجیره تامین کالا و خدمات در پروژه ها
• مدیریت راه اندازی و اختتام پروژه
• مدیریت دانش، تجارب و درس آموخته ها در پروژه ها
• مدیریت ارزش، مدیریت چابک و مدیریت ناب
• بستر ها، کاربرد ها و رویکرد های بهره گیری از فناوری ارتباطات، اطلاعات و غیره (ICT – (BIM در پروژه ها
• استاندارد ها و تکنیک های نوین و مدل های ریاضی و فرا ابتکاری در مدیریت پروژه

امید آنکه با همکاری دوباره صاحبنظران عرصه مدیریت پروژه، بتوانیم باز هم شاهد برگزاری هر چه با شکوه تر این رویداد بزرگ علمی و کاربردی باشیم.

11-24-1