خلاقیت در معماری داخلی اداری

Pyramid_T-178(1)

 

تفکر داشتن یک محیط کاری متفاوت و خاص در اکثر افراد و محیط های اداری آنها به صورت چشمگیری وجود دارد و برای دست یافتن به چنین فضایی که دور از دسترس نیز نیست باید از یک متد طراحی متفاوت و به کارگیری خلاقیت در معماری داخلی آن استفاده نمود.یکی از متد هایی که در این زمینه بسیار تاثیرگذار می باشد ،استفاده از فرم های کرو یا قوسی شکل در قسمت های مختلف دکوراسیون داخلی فضا از سقف و دیوارها تا میزهای کارگروهی و کارمندی می باشد. از نظر بصری حذف گوشه ها و تبدیل آن به فرم های گرد و نرم  با رنگ سفید بسیار آرامش بخش بوده و حس آرامش و اطمینان را به بیننده القا می نماید.البته بدون شک نمی توان تمام گوشه ها را به اشکال قوس دار تبدیل کرد ولی با ایجاد این فرم در چند قسمت هم می توان تا حد بسیاری در فضا تاثیر گذار بود و حس زیبایی و متفاوت بودن را القا نمود. ایده های متفاوتی برای این سبک از طراحی وجود دارد که می توان از آنها برای ایجاد فضای متفاوت استفاده نمود.برای طراحی و اجرای تخصصی معماری داخلی فضای اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-178(2)

Pyramid_T-178(3)

Pyramid_T-178(4)

Pyramid_T-178(5)

Pyramid_T-178(6)

Pyramid_T-178(7)

Pyramid_T-178(8)