جدیدترین دکوراسیون منزل

 

دکوراسیون این منزل زیبا که در خیابان Alexander Nevsky  مسکو-روسیه واقع گردیده است، توسط یک معمار روسی به نام Alexandra Fedorova  طراحی شده است.برای آگاهی بیشتر شما عزیزان نظرتان را به دیدن تصاویر زیبایی از این دکوراسیون منزل فوق العاده جلب می نماییم.

برای طراحی و اجرای تخصصی دکوراسیون منزل خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-265(1)

Pyramid_T-265(2)

Pyramid_T-265(3)

Pyramid_T-265(4)

Pyramid_T-265(5)

Pyramid_T-265(6)

Pyramid_T-265(7)

Pyramid_T-265(8)

Pyramid_T-265(9)

Pyramid_T-265(10)

Pyramid_T-265(11)

Pyramid_T-265(12)

Pyramid_T-265(13)

Pyramid_T-265(14)

Pyramid_T-265(15)

Pyramid_T-265(16)

Pyramid_T-265(17)

Pyramid_T-265(18)

Pyramid_T-265(19)

Pyramid_T-265(20)

Pyramid_T-265(21)

Pyramid_T-265(22)

Pyramid_T-265(23)