جدیدترین دکوراسیون منزل ایتالیایی قرن هفدهم

 

این منزل ایتالیایی قرن هفدهم توسط معمار Luigi Caccia Dominioni در دهه 1950 ساخته شد که در اکثر موارد به بهترین شکل ممکن طراحی ایتالیایی در دکوراسیون آن رعایت گردیده است.همانطور که در تصاویر ذیل مشاهده می کنید دکوراسیون این منزل ایتالیایی قرن هفدهم ،جدید و شیک و آرامش بخش می باشد.

برای دکوراسیون منزل خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-468 (1)

Pyramid_T-468 (2)

Pyramid_T-468 (3)

Pyramid_T-468 (4)

Pyramid_T-468 (5)

Pyramid_T-468 (6)

Pyramid_T-468 (7)

Pyramid_T-468 (8)

Pyramid_T-468 (9)

Pyramid_T-468 (10)

Pyramid_T-468 (11)

Pyramid_T-468 (12)