تصاویر دکوراسیون داخلی ساختمان اداری

 

تصاویر دکوراسیون داخلی ساختمان اداری فوق مربوط به شرکت طراحی و ساخت Euroclass در Auckland-کشور نیوزلند می باشد  که در سال 2017 توسط شرکت Yellow 6 Design طراحی شده است.تصاویر به اشتراک گذاشته شده ذیل دکوراسیون داخلی ساختمان اداری شرکت Euroclass را به وضوح نشان می دهد که شما را به دیدن آنها دعوت می نماییم.

برای دکوراسیون داخلی ساختمان اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-483(1)

Pyramid_T-483(2)

Pyramid_T-483(3)

Pyramid_T-483(4)

Pyramid_T-483(5)

Pyramid_T-483(6)

Pyramid_T-483(7)

Pyramid_T-483(8)