بکارگیری مدرنیته و تکنولوژی در دکوراسیون داخلی Bayer

شرکت دارویی Bayer که در بوئنوسایرس- کشور آرژانتین واقع گردیده در سال 2018 به منظور بروز کردن دفاتر اداری خود بر اساس تکنولوژی امروزی و همچنین اعمال تغییرات در فرمت قدیمی دکوراسیون فضای داخلی که مربوط به دهه 90 بود با کمک همکاران خود اقدام به طراحی داخلی جدید برای این محیط اداری نمودند و همانطور که در عکس های به اشتراک گذاشته شده ذیل مشاهده می نمایید نتیجه کار عالی و موفقیت آمیز بوده است.
تیم کاری که مسئولیت طراحی و اجرای معماری داخلی دفاتر اداری Bayer به آنها سپرده شده بود در گام نخست جنبه هایی همچون مدرنیته، تکنولوژی و استفاده بهینه از فضا را با تامین حداکثر شفافیت و نور طبیعی در محیط کار را مدنظر قرار دادند که یکی از راهکارهای ارائه شده برای رسیدن به اهداف فوق بهره بردن از پارتیشن آلومینیوم شیشه به صورت تک جداره عنوان گردیده است که استفاده از استیکرهای مات کن با طرح هایی زیبا از ساختار مولکولی و دارویی که معرف حیطه فعالیت این مجموعه می باشد نیز بر زیبایی کار افزوده است.
برای طراحی دکوراسیون داخلی تخصصی و موفق ساختمان اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-764(1).docx

Pyramid_T-764(2).docx

Pyramid_T-764(3).docx

Pyramid_T-764(4).docx

Pyramid_T-764(5).docx

Pyramid_T-764(6).docx

Pyramid_T-764(7).docx

Pyramid_T-764(8).docx

Pyramid_T-764(9).docx

Pyramid_T-764(10).docx

Pyramid_T-764(11).docx

Pyramid_T-764(12).docx

Pyramid_T-764(13).docx

Pyramid_T-764(14).docx

Pyramid_T-764(15).docx

Pyramid_T-764(16).docx

Pyramid_T-764(17).docx