بازسازی ساختمان قدیمی اداری

 

این ساختمان اداری که متعلق به  Advanced Commercial Interiors Limited می باشد و حدود 1000 مترمربع وسعت دارد در سال 2017 توسط طراحان آن شرکت برای کاربری اداری طراحی و اجرا گردید. این ساختمان پس از بازسازی یک ملک قدیمی که در مرکز شهر ناتینگهام-کشور انگلستان واقع شده است مورد استفاده قرار گرفت. در مورد تاریخچه این ساختمان قدیمی می توان گفت که ابتدا از این فضا برای یک کارخانه نساجی استفاده شده است و پس از آن سالها به عنوان مرکز جراحی دامپزشکی مورد استفاده قرار می گرفت و به طور کل این ملک از ساختمان های قدیمی در شهر ناتینگهام به حساب می آید. در ابتدای بازسازی این ساختمان ، طراحان متوجه فرسودگی و احتمال تخریب در بخشی از سقف میانی آن به علت قدمت ساختمان شدند. پس از سه ماه برنامه ریزی و حدود 18 ماه فعالیت ، کلیه قسمت های آن مورد مقاوم سازی و بازسازی کامل انجام گرفت با این شرایط که هیچگونه آسیبی به اصل ساختمان وارد نشد و حتی پنجره های قدیمی ساختمان بعد از بازسازی مورد استفاده مجدد قرار گرفتند . بررسی ها نشان داد که این ساختمان تا سال 2070 کاملاً امن و قابل استفاده می باشد . استفاده از مبلمان اداری مدرن در این ساختمان فضای متفاوتی در کل این مجموعه بوجود آورده است.

برای طراحی داخلی و بازسازی فضای اداری یا مسکونی خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-591(1)

Pyramid_T-591(2)

Pyramid_T-591(3)

Pyramid_T-591(4)

Pyramid_T-591(5)

Pyramid_T-591(6)

Pyramid_T-591(7)

Pyramid_T-591(8)

Pyramid_T-591(9)

Pyramid_T-591(10)

Pyramid_T-591(11)