بازسازی خانه و دفتر کار

 

Pyramid_T-384(1)

Pyramid_T-384(2)

بازسازی همان مرمت فضای داخلی یک محیط مسکونی یا اداری چند سال ساخت و قدیمی یا جدید با وجود طراحی و جای گیری نامناسب قسمت های موجود جهت بالا بردن سطح کیفی و کاربری مکان موردنظر و رسیدن به فضایی ایده آل،لذت بخش و مطلوب می باشد.

Pyramid_T-384(3)

Pyramid_T-384(4)

Pyramid_T-384(5)

Pyramid_T-384(6)

در بسیاری از موارد می توان با ایجاد یک سری تغییرات جزئی در محیط کار یا خانه شخصی،کاربری مطلوب تری از فضای موجود گرفت و این تغییرات باید بسیار اصولی و برنامه ریزی شده باشد.قبل از هر کار برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید اقدام به طراحی فضای موجود نمود و سپس نتیجه را ریزبینانه مورد بررسی قرار داد تا پس از انجام امور اجرایی و صرف هزینه بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد.

مهندسان و طراحان پیرامید طرح در تمام قسمت های بازسازی خانه و دفتر کار همراه شما خواهند بود.