بازسازی اداره امور اداری سازمان ملل در ملبورن

شرکت PTID در سال 2018 مسئولیت بازسازی و طراحی داخلی اداره امور اداری سازمان ملل (United) در ملبورن-کشور استرالیا را بر عهده گرفت.
شرکت United به دنبال ایجاد یک محیط کاری همکاری بر پایه فلسفه جامعه بود که فضای اداری جدید دارای انعطاف پذیری و استقامت برای راه اندازی کارآفرینان محلی و سوق دادن و تشویق آنها به سوی ایجاد یک جامعه نو که تعادل کار و زندگی را در بر می گیرد، بوده است.
تیم طراحی PTID با اعمال تغییرات مناسب قادر شدند به زیبایی هر چه تمام تر فضای انبارگونه موجود این مجموعه را با حفظ برخی قسمتهای قدیمی آن مثل آجر قرمز رنگ، پنجره ها، اتصالات و… به شکل کنونی با تاکید بر حس همکاری در آورند که بسیار موفقیت آمیز بوده است. تصاویر به اشتراک گذاشته ذیل به درستی گویای مطلب می باشند.
برای بازسازی و اجرای معماری داخلی تخصصی و ایده آل شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-703(1).docx

Pyramid_T-703(2).docx

Pyramid_T-703(3).docx

Pyramid_T-703(4).docx

Pyramid_T-703(5).docx

Pyramid_T-703(6).docx

Pyramid_T-703(7).docx

Pyramid_T-703(8).docx

Pyramid_T-703(9).docx

Pyramid_T-703(10).docx

Pyramid_T-703(11).docx

Pyramid_T-703(12).docx

Pyramid_T-703(13).docx

Pyramid_T-703(14).docx

Pyramid_T-703(15).docx