ایده طراحی داخلی خانه کوچک

 

طرح های داخلی که بر اساس درخت انجام می شود زیبایی و جلوه خاصی به فضای پیرامون خود می بخشند. همانطور که در طراحی داخلی خانه کوچک فوق مشاهده می کنید، طراح (Lera Brumina) توانسته با اعمال برخی از ویژگی های درخت به پارچه و چوب مبلمان یا به کار بردن چوب با رنگ گرم در دیوارها و کابینت تا حد زیادی در القای این حس بی نظیر به خانه کوچک در حال اجرای خود کمک شایانی نماید.بر خلاف باور اکثر افراد در خصوص اینکه به کار بردن چوب در محیط ،قدیمی و خسته کننده می باشد طراح توانسته در طراحی داخلی خانه کوچک فوق با بهره بردن صحیح از رنگها و متریال های گوناگون و به کارگیری خلاقیت ، حس زیبایی و جذابیت را برای این خانه کوچک به ارمغان آورد.عکس های فوق بازگوکننده موضوع خواهد بود.

برای طراحی داخلی تخصصی خانه کوچک خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-454(1)

Pyramid_T-454(2)

Pyramid_T-454(3)

Pyramid_T-454(4)

Pyramid_T-454(5)

Pyramid_T-454(6)

Pyramid_T-454(7)

Pyramid_T-454(8)

Pyramid_T-454(9)

Pyramid_T-454(10)

Pyramid_T-454(11)

Pyramid_T-454(12)

Pyramid_T-454(13)