اصول طراحی روشنایی دفتر کار

 

Header-

امروزه بیش از 80% پردازش اطلاعات ما به شکل تصویری و با استفاده از رایانه انجام می گیرد و با توجه به اینکه مانیتورهای پیش روی ما خود به عنوان یک منبع نور شناخته شده اند این واقعیت وجود داردکه انتخاب صحیح روشنایی محیط تأثیر بهتری بر روی پردازش مناسب اطلاعات خواهد داشت و مهمتر از آن اینکه روشنایی بخش مهمی از شرایط ارگونومیک در محیط های کاری را تشکیل می دهد که بسیار قابل تامل می باشد به این دلیل که میزان نور محیطی هم در سلامت افراد تاثیر گذار بوده و هم تاثیرات بسیاری در انگیزه و عملکرد افراد خواهد داشت.به همین دلیل روشنایی در محیط کار باید از اصول ارگونومیک برخوردار باشد تا در سلامت افراد و ایمنی شغلی آنها خللی وارد نشود.بدین منظور برای رعایت هر چه بهتر اصول ارگونومیک و روشنایی در دفاتر کار باید بدانیم که چه نکاتی مورد توجه قرار گیرد.

Pyramid_T-379(1).docx

Pyramid_T-379(2).docx

Pyramid_T-379(3).docx

*ارگونومی روشنایی در محیط کار:

نور دارای توابع مختلف است که باید برای ارزیابی جامع از مفهوم روشنایی در یک اتاق در نظر گرفته شود.نور نه تنها برای درک بصری محیط و اشیاء پیرامون ما نقش بسزایی دارد بلکه اثرات فراوانی در سیستم روانی انسان از جمله احساس عاطفی و سیستم های بیولوژیکی دارد.

Pyramid_T-379(4).docx

Pyramid_T-379(5).docx

درک بصری برای محیط پیرامون ما و فضایی که در آن قرار داریم توسط لامپ سقفی تعبیه می گردد و با به کارگیری چند لامپ جداگانه در سقف و ایجاد سایه ها می توان درک بهتر و کامل تری از آن فضا پیدا کرد.حال با استفاده از نورهای متمرکز بر روی سطح میز و نورهایی که در زیر طبقات و شلف های بالای آن به وجود دارد می توان به شدت نور اضافه کرد تا موجب گردد که تمرکز بیشتری برای پردازش اطلاعات در مغز ما ایجاد شود و با تشدید نور ،سیستم تحرکات ذهنی و پردازش اطلاعات در مغز بزرگتر می شود.

Pyramid_T-379(6).docx

Pyramid_T-379(7).docx

Pyramid_T-379(8).docx

استفاده از نور طبیعی روز در کنار نورهای مصنوعی می تواند تاثیر مستقیم و بسزایی بر روی احساسات انسان از جمله احساس روحی ،عاطفی و بسیار تاثیرات دیگر داشته باشد که این مهم از نظر علمی به اثبات رسیده است.به طور کل در یک دفتر کار که روشنایی آن با ارگونومی صحیح طراحی شده باشد ،می تواند به وضوح تاثیرات مستقیم بر ایجاد انگیزه و بالا بردن سطح کیفی عملکرد پرسنل داشته باشد.

Pyramid_T-379(9).docx

 

برای ارزیابی کیفیت نور، انواع پارامترها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.معیارهای اصلی عبارتند از: نورپردازی و روشنایی، کنترل تناسب روشنایی و هارمونیک، رنگ نور، جهت نور و محدوده  نور تابشی و سایه. این پارامترها تاثیر بسزایی در کیفیت سلامت و میزان هوشمندی افراد در محیط های کاری متفاوت دارند.

برای طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دفتر کار خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.