معماری مدرن منزل

 

Filipe Saraiva Arquitectos در سال 2017 در قطعه کوچکی از زمین های کشاورزی در Melroeira- Ourém-کشور پرتغال اقدام به طراحی معماری و معماری داخلی یک منزل مدرن و لاکچری نموده است.شما را به دیدن عکس هایی از معماری مدرن و خارق العاده این منزل مسکونی دعوت می نماییم.

برای طراحی و اجرای معماری و معماری داخلی منزل مسکونی خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-525(1)

Pyramid_T-525(2)

Pyramid_T-525(3)

Pyramid_T-525(4)

Pyramid_T-525(5)

Pyramid_T-525(6)

Pyramid_T-525(7)

Pyramid_T-525(8)

Pyramid_T-525(9)

Pyramid_T-525(10)

Pyramid_T-525(11)

Pyramid_T-525(12)

Pyramid_T-525(13)

Pyramid_T-525(14)

Pyramid_T-525(15)

Pyramid_T-525(16)

Pyramid_T-525(17)

Pyramid_T-525(18)

Pyramid_T-525(19)

Pyramid_T-525(20)

Pyramid_T-525(21)

Pyramid_T-525(22)

Pyramid_T-525(23)

Pyramid_T-525(24)

Pyramid_T-525(25)

Pyramid_T-525(26)

Pyramid_T-525(27)

Pyramid_T-525(28)