مبلمان اداری

طراحی و تولید مبلمان اداری بخشی از فعالیت های این مجموعه به حساب می آیدکه به دو صورت ذیل قابل اجرا می باشد.

الف) طراحی و تولید مبلمان سفارشی:

بسیاری از کارفرمایان محترم مایل به داشتن مدل هایی هستند که با طراحی خاص و به شکل انحصاری تولید شوند،این امر در برخی شرایط باید با ابعادی متناسب با محل کار و یا برای شخص خاصی از نظر ارگونومی طراحی و اجرا شود.در این مجموعه به سفارش کارفرما یک یا چند مدل طراحی و با انتخاب متریال از سوی کارفرما به مرحله اجرا در می آید.

ب) تولید انبوه:

در این قسمت تعدادی از طرح ها با رنگ بندی مشخص که بر اساس تولیدات انبوه برنامه ریزی شده اند، ساخته می شوند. این طرح ها با توجه به سایز و رنگ بندی رایج در بازار تولید شده و از لحاظ هزینه نسبت به مبلمان خاص و سفارشی مقرون به صرفه تر می باشند. طراحی محصولات در این بخش به گونه ای است که با هر سلیقه و نیازی سازگار می باشد.