طراحی و دیزاین منزل

 

طراحی و دیزاین این منزل زیبا در سال 2015 توسط Aleksandra Fedorova Bureau در مسکو-روسیه انجام گرفته است.در ذیل توجه شما را به دیدن تصاویر زیبایی از طراحی و دیزاین این منزل مدرن و بی نظیر جلب می نماییم.

برای طراحی و دیزاین منزل خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-331(1)

Pyramid_T-331(2)

Pyramid_T-331(3)

Pyramid_T-331(4)

Pyramid_T-331(5)

Pyramid_T-331(6)

Pyramid_T-331(7)

Pyramid_T-331(8)

Pyramid_T-331(9)

Pyramid_T-331(10)

Pyramid_T-331(11)

Pyramid_T-331(12)

Pyramid_T-331(13)

Pyramid_T-331(14)

Pyramid_T-331(15)

Pyramid_T-331(16)

Pyramid_T-331(17)

Pyramid_T-331(18)

Pyramid_T-331(19)

Pyramid_T-331(20)