طراحی مراکز درمانی

مراکز درمانی با اصولی متفاوت از دیگر فضاها در دکوراسیون داخلی مورد بررسی قرار می گیرند.این گونه از فضاها که در گذشته با المان هایی از جمله رنگ های سبز و بوی الکل دیده می شدند و به طور ناخودآگاه حس ترس و استرس را به مراجعه کنندگان خود القا می کردند حال جای خود را به مراکزی با طراحی،رنگ بندی و نورپردازی روشن و مدرن داده اند که حس آرامش را با خود به ارمغان می آورند.

مهندسان مجموعه پیرامید طرح در طراحی هرچه مطلوب تر معماری داخلی مراکز درمانی در کنار شما هستند.

گاندی

4 Photos