طراحی داخلی اداری مدرن شرکت Zurich

 

طراحی داخلی شرکت Zurich به منظور ایجاد یک فضای اداری جدید با قابلیت قرارگیری سه تیم مجزا در کنار یکدیگر و در نهایت تبدیل آنها به یک تیم گروهی قوی توسط STACK انجام گرفته است.همانطور که در عکس های به اشتراک گذاشته شده ذیل می بینید طراحی داخلی اداری شرکت Zurich به صورت کاملاً حرفه ای و به سبک مدرن با در نظر گرفتن نیازهای گوناگون کارکنان و از طرف دیگر اهمیت به رویدادهای اجتماعی و سرگرمی های گروهی انجام گرفته است.استفاده از رنگ بندی خنثی و روشن در کف ،دیوارها و مبلمان و  همچنین به کار بردن چوب گرم در میزها و برخی قسمت های دیگر ، زیبایی دفتر اداری مذکور را دوچندان نموده است.تصاویر گویای مطلب می باشند.

برای طراحی داخلی اداری مدرن دفتر کار خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-593 (1)

Pyramid_T-593 (2)

Pyramid_T-593 (3)

Pyramid_T-593 (4)

Pyramid_T-593 (5)

Pyramid_T-593 (7)

Pyramid_T-593 (8)

Pyramid_T-593 (10)

Pyramid_T-593 (11)

Pyramid_T-593 (12)

Pyramid_T-593 (13)

Pyramid_T-593 (14)

Pyramid_T-593 (15)