دیزاین داخلی شرکت نرم افزاری Fineos


شرکت Fineos که از ارائه دهندگان راه حل های نرم افزاری در زمینه بیمه می باشد و در سیدنی- کشور استرالیا واقع گردیده در سال 2018 تصمیم به طراحی داخلی فضای اداری خود با آینده نگری نمود و بدین منظور گروه معماری PMG را جهت طراحی و اجرای دیزاین داخلی دفتر کار خود برگزید.
تیم طراحی PMG در گام نخست با تاکید بر اهداف اصلی کارفرما از انجام دکوراسیون فضای داخلی Fineos که شامل میل به ایجاد یک فضای جدید باز، پویا و الهام بخش برای کسب و کار خود که همراه با حس خلاقیت بوده و در کنار آن طراحی آینده نگرانه که در آن پیش بینی های لازم برای رشد این فضا در آینده در نظر گرفته شده باشد به پیش رفت که با نگاهی اجمالی به تصاویر به اشتراک گذاشته شده ذیل پی به هنر و خلاقیت گروه معماری PMG خواهید برد.
برای طراحی داخلی حرفه ای و زیبای فضای اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-788(1)

Pyramid_T-788(2)

Pyramid_T-788(3)

Pyramid_T-788(4)

Pyramid_T-788(5)

Pyramid_T-788(6)

Pyramid_T-788(7)

Pyramid_T-788(8)

Pyramid_T-788(9)

Pyramid_T-788(10)