دکوراسیون نوآورانه The Working Capitol


در ذیل شاهد دکوراسیون داخلی نوآورانه و زیبای دفتر اداری The Working Capitol هستید که در کشور سنگاپور قرار دارد و در سال 2017 با تاکید کارفرما بر سلامت، ارتباطات اجتماعی و جریان آزاد ایده ها بین کارکنان ، طراحی داخلی آن به شرکت HASSELL سپرده شد.
دیزاین دفتر کار فوق به صورتی انجام پذیرفته است که تمرکز اصلی آن بر روی فرد و نیازهای در حال تغییر آن در محل کار متمرکز گردیده است و تیم طراحی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با حمایت از نوآوری و همکاری صمیمانه در این فضای اداری یک محیط کاری رضایت بخش و موفق را به وجود آورد که با نگاهی کلی به تصاویر به اشتراک گذاشته شده ذیل پی به خلاقیت و موفقیت HASSELL خواهید برد.
از نکات مهم در معماری داخلی انجام گرفته فوق می توان به طراحی پویا و قرار گرفتن فضای کاری جدید در پوسته بتنی قدیمی ساختمان اشاره نمود.
برای طراحی دکوراسیون حرفه ای و ایده آل فضای داخلی شرکت خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-761(1).docx

Pyramid_T-761(2).docx

Pyramid_T-761(3).docx

Pyramid_T-761(4).docx

Pyramid_T-761(5).docx

Pyramid_T-761(6).docx

Pyramid_T-761(7).docx

Pyramid_T-761(8).docx

Pyramid_T-761(9).docx