دکوراسیون شرکت مشاوره مالی RIZA

همانطور که می دانید طراحی داخلی اصولی و حرفه ای فضاهای اداری نشان دهنده ارزش و مشخصات نام تجاری هر شرکت می باشد.به همین دلیل است که همیشه کپی برداری از طراحی داخلی و دکوراسیون فضاهای دیگر برای فضای موجود شما پیشنهاد نمی شود چون در بسیاری از موارد طراحی انجام گرفته با حیطه فعالیت، اهداف پیش رو و نیازها و سلیقه شما همخوانی نداشته و انجام این کار به هیچ عنوان توصیه نمی گردد چون نتیجه کار موفقیت آمیز نخواهد بود.

پیرو بحث مطرح شده فوق در ذیل شاهد دکوراسیون شرکت مشاوره مالی RIZA Capital هستید که بسیار زیبا و تخصصی توسط شرکت Leblon Arquitetura در سال 2017 طراحی و اجرا گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری و مشاوره مالی RIZA Capital که در Sao Paulo-کشور برزیل قرار دارد در سال 2016 تاسیس گردیده و به منظور نشان دادن و القای حس صلح ،قدرت و شکوه هنری شرکت و همچنین راحتی و رضایت پرسنل و مشتریان خود در گام نخست اقدام به انتخاب شرکت Leblon Arquitetura جهت طراحی داخلی و دکوراسیون دفاتر کار خود نمود که نتیجه کار فوق العاده بوده است.

برای طراحی و اجرای تخصصی دکوراسیون دفتر کار خود با مجموعه پیرامید طرح همراه شوید.

Pyramid_T-649(1)

Pyramid_T-649(2)

Pyramid_T-649(3)

Pyramid_T-649(4)

Pyramid_T-649(5)

Pyramid_T-649(6)

Pyramid_T-649(7)

Pyramid_T-649(8)

Pyramid_T-649(9)

Pyramid_T-649(10)

Pyramid_T-649(11)

Pyramid_T-649(12)

Pyramid_T-649(13)

Pyramid_T-649(14)