دکوراسیون داخلی کلاسیک

Pyramid_T-30 (1)

 

یکی از عواملی که می تواند دکوراسیون منزل را تبدیل به دکوراسیونی خاص و استثنایی نماید، استفاده از سبک کلاسیک در چیدمان آن است.

Pyramid_T-30 (2)

Pyramid_T-30 (3)

Pyramid_T-30 (4)

در طراحی داخلی منزل فوق که ساخت آن به سبک رنسانس می باشد،طراح زیبایی را به حد کمال رسانده است.حضور این سبک را در سر ستون ها و سنگ کاری ها به طور محسوس می توان مشاهده کرد.

Pyramid_T-30 (5)

Pyramid_T-30 (6)

Pyramid_T-30 (7)

Pyramid_T-30 (8)

Pyramid_T-30 (9)

Pyramid_T-30 (10)

Pyramid_T-30 (11)

Pyramid_T-30 (12)

Pyramid_T-30 (13)

Pyramid_T-30 (14)