دکوراسیون داخلی لوکس دفتر کارشناسان برق مسکو

در ذیل شاهد عکس هایی از دکوراسیون داخلی لوکس دفتر کارشناسان الکتریکی در مسکو- کشور روسیه هستید که در سال 2018 توسط شرکت Nastya Kolchina در فضایی به متراژ تقریبی 500 مترمربع طراحی و اجرا گردیده است.
نکته حائز اهمیت در دیزاین داخلی انجام گرفته فوق ، انتخاب سبک مدرن و بهره گیری از رنگ غالب خاکستری در کنار رنگ شارپ و زنده نارنجی و همچنین به کار بردن پارتیشن شیشه ای تکجداره با فریم آلومینیوم و یراق آلات به رنگ مشکی در این فضای اداری زیبا می باشد.
برای طراحی و اجرای تخصصی و منحصر به فرد دکوراسیون داخلی دفتر اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-738(1).docx

Pyramid_T-738(2).docx

Pyramid_T-738(3).docx

Pyramid_T-738(4).docx

Pyramid_T-738(5).docx

Pyramid_T-738(6).docx

Pyramid_T-738(7).docx

Pyramid_T-738(8).docx

Pyramid_T-738(9).docx

Pyramid_T-738(10).docx

Pyramid_T-738(11).docx

Pyramid_T-738(12).docx

Pyramid_T-738(13).docx

Pyramid_T-738(14).docx

Pyramid_T-738(15).docx

Pyramid_T-738(16).docx