دکوراسیون اتاق کار اداری شرکت AT Kearney

در ذیل شاهد تصاویری از دکوراسیون اتاق های کار اداری در شرکت AT Kearney هستید که در لندن- کشور انگلستان واقع گردیده و در سال 2018 به دلیل نیاز به مبلمان اداری پایدار و همچنین خلق یک محیط کار مدرن که ادغامی از فضاهای مشترک و عمومی با فضاهای کاری باشد ، تصمیم به تغییر دیزاین داخلی خود گرفت و بدین منظور طراحی و اجرای معماری داخلی شرکت خود را به شرکت Resonate Interiors سپرد که با رویت عکس های ذیل به این نتیجه می رسیم که طراحی دکوراسیون فوق موفقیت آمیز بوده است.
تیم طراحی برای جذابیت و ایجاد حس جنب و جوش در دیزاین انجام گرفته فوق رنگ خاصی را برای هر منطقه در نظر گرفتند به طور مثال رنگ آبی برای محل کار، رنگ سبز برای فضاهای اجتماعی و بیرونی، رنگ قرمز در اتاق جلسات و… که به زیبایی طراحی دکوراسیون شرکت AT Kearney افزوده است.
برای طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی اتاق کار اداری خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-747(1).docx

Pyramid_T-747(2).docx

Pyramid_T-747(3).docx

Pyramid_T-747(4).docx

Pyramid_T-747(5).docx

Pyramid_T-747(6).docx

Pyramid_T-747(7).docx

Pyramid_T-747(8).docx

Pyramid_T-747(9).docx

Pyramid_T-747(10).docx

Pyramid_T-747(11).docx

Pyramid_T-747(12).docx

Pyramid_T-747(13).docx