Pyramid_T-380(1).docx

طراحی منزل ایرانی

 

در این بخش در نظر داریم عکس هایی از طراحی یک منزل ایرانی زیبا را به اشتراک بگذاریم.همانطور که در تصاویر فوق مشاهده می کنید برای بزرگتر نشان دادن فضا رنگ غالب منزل فوق سفید در نظر گرفته شده است.توجه شما را به دیدن عکس های طراحی منزل مذکور جلب می نماییم.

برای طراحی اصولی منزل یا دفتر کار خود با مجموعه پیرامید طرح تماس حاصل فرمایید.

Pyramid_T-380(1).docx

Pyramid_T-380(2).docx

Pyramid_T-380(3).docx

Pyramid_T-380(4).docx

Pyramid_T-380(5).docx

Pyramid_T-380(6).docx